Animator Cursus

Beste ouders,

Wil u kind graag in leiding treden één van de komende jaren? Of heeft hij/zij een interesse in jeugdwerk? Dan moedigen wij het deelnemen aan een animator cursus aan. Hier leren ze op een speelse wijze creatieve spellen maken, omgaan met verschillende leeftijd groepen en nog zoveel meer. De cursus is een absolute meerwaarde voor elke jongere die zich als leiding wil engageren. Meer info hieromtrent kan u vind in een brief die wij u toesturen via email of op onze Facebook groep ' Scouts Diependaal'

Infomoment ouders kleine takken 1 oktober

Beste ouders van kapoenen, kabouters en welpen,
omdat we weten dat er aan het begin van het scoutsjaar altijd heel wat (praktische) vragen zijn over onze werking en de leiding, organiseren we op zaterdag 1 oktober een klein infomoment per tak.

Na de vergadering, tegen 17u15, worden alle ouders met kinderen bij de kleine takken vriendelijk uitgenodigd in het lokaal van hun tak. De takleiding zal zich dan kort voorstellen, het jaarverloop voorstellen en toelichting geven bij de takafspraken. Hierna is er zeker nog tijd om een woordje te wisselen met de leiding.

Hopelijk tot dan!

Inschrijvingen nieuwe leden scoutsjaar 2016-2017

Beste ouders
Beste toekomstige leden

Fijn dat jullie geïnteresseerd zijn in onze scoutgroep. Om onze leden de beste omkadering te kunnen geven en om onze faciliteiten niet uit hun voegen te laten barsten hebben wij een numerus clausus voor leden vastgelegd per geboortejaar. Dit heeft uiteraard geen enkele impact op de bestaande leden.

Voor komend scoutsjaar houdt dit spijtig genoeg in dat we waarschijnlijk enkel nieuwe leden kunnen verwelkomen bij onze kapoenen (geboortejaar 2010),
het eerste jaar welpen (jongens geboortejaar 2008) en het eerste jaar verkenners (jongens geboortejaar 2002).

Er zijn twee uitzonderingen. Indien u al kinderen hebt die lid zijn van onze groep kunnen hun broers en zussen nog steeds lid worden, ongeacht hun geboortejaar. En ook indien u recent in Diependaal bent komen wonen kunnen uw kinderen nog bij elk van onze takken aansluiten. Indien er meer geïnteresseerden zouden zijn dan plaatsen, gebruiken wij de volgende voorrangsregels:

- Broer of zus reeds lid
- Woonachtig in Diependaal
- Kind van oud-leiding Diependaal
- Volgorde van inschrijving

Een aanvraag kan u indienen via onderstaande link. Noteer bij de opmerkingen ook of u voldoet aan de voorrangsregels. Wanneer u dit formulier heeft ingevuld wordt dit naar onze administratieve verantwoordelijke gezonden en komt u op de wachtlijst te staan. Vanaf 1 spetember hebben wij een zicht op de vrije plaatsen voor volgend scoutsjaar en zullen wij u laten weten of uw aanvraag aanvaard kan worden. Bij deze bevestiging volgt dan ook de verdere informatie over de betaling.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via inschrijvingen@gulyckers.be.

Met hartelijke groeten,
Groepsploeg en vzw scouts Diependaal

Gudrun-Elckerlyc

Meer nieuws