*Nieuws

Voorinschrijvingen nieuwe leden scoutsjaar 2017-2018

Beste ouders
Beste toekomstige leden

Fijn dat jullie geïnteresseerd zijn in onze scoutgroep. Om onze leden de beste omkadering te kunnen geven en om onze faciliteiten niet uit hun voegen te laten barsten hebben wij een numerus clausus voor leden vastgelegd per geboortejaar. Dit heeft uiteraard geen enkele impact op de bestaande leden.

Voor komend scoutsjaar houdt dit spijtig genoeg in dat we waarschijnlijk enkel nieuwe leden kunnen verwelkomen bij onze kapoenen.

Er zijn twee uitzonderingen. Indien u al kinderen hebt die lid zijn van onze groep kunnen hun broers en zussen nog steeds lid worden, ongeacht hun geboortejaar. En ook indien u recent in Diependaal bent komen wonen kunnen uw kinderen nog bij elk van onze takken aansluiten. Indien er meer geïnteresseerden zouden zijn dan plaatsen, gebruiken wij de volgende voorrangsregels:

- Broer of zus reeds lid
- Woonachtig in Diependaal
- Kind van oud-leiding Diependaal
- Volgorde van inschrijving

Indien u voldoet aan de voorrangsregels kan u een aanvraag kan u indienen via onderstaande link. Noteer bij de opmerkingen ook aan welke voorrangsregels u voldoet. Wanneer u dit formulier heeft ingevuld wordt dit naar onze administratieve verantwoordelijke gezonden en die uw inschrijving verder zal afhandelen.

Voldoet u niet aan de voorrangsregels kan u vanaf 1 september, wanneer wij een zicht hebben op de vrije plaatsen voor volgend scoutsjaar, ook een aanvraag indienen via onderstaande link en komt u terecht op een wachtlijst. Wij zullen u dan begin september laten weten of uw aanvraag aanvaard kan worden. Bij deze bevestiging volgt dan ook de verdere informatie over de betaling.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via inschrijvingen@gulyckers.be.

Met hartelijke groeten,
Groepsploeg en vzw scouts Diependaal

Gudrun-Elckerlyc