*Algemeen

Contact

  1. groepsploeg@gulyckers.be
  2. Elise Craenen   0479485287
  3. Quita Wauman   0487220413
  4. Marta Pignoloni   0473819082

  Gelieve enkel te bellen voor héél dringende dingen, dank je!

Indien je vragen hebt voor leiding van een specifieke tak dan kan je terecht bij naamvandetak@gulyckers.be, een volledig overzicht vind je onder leiding.

Onze VZW kan je breiken via vzw@gulyckers.be.

De lokalen kan je huren, bereikbaar via verhuur@gulyckers.be.

Jaarthema onbekend


 Alle informatie over scouting in het algemeen vind je op www.scoutsengidsenvlaanderen.be


*Uniform

Herkenbaar!

Bij scouting hoort nu eenmaal uniform. Het uniform maakt je groep herkenbaar, wat in het straatbeeld zeer belangrijk is. Het belangrijkste onderdeel van het uniform is de das. De das is voor iedereen verplicht, hij maakt namelijk deel uit van onze ‘scoutsidentiteit’ en wordt veel gebruikt in spelen. Verdere eisen omtrent uniform zijn afhankelijk van tak tot tak, maar we veronderstellen wel dat iedereen steeds in het gepaste uniform naar de vergaderingen komt.

Wie draagt wat?

Kapoenen

  • "Scouts Gudrun-Elckerlyc"-T-shirt
  • De Groepsdas

(mogen ook het volledige uniform dragen)

Vanaf de Kabouters en Welpen

  • Groene (scouts-)broek of -rok
  • Het "Scouts Gudrun-Elckerlyc"-T-shirt
  • Het beige scoutshemd
  • De groepsdas (grijs met gebroken wit)

Waar kopen?

Het "Scouts Gudrun-Elckerlyc"-T-shirt (€ 14) en de groepsdas (€ 7) kan je enkel bij onze scouts kopen. Dat kan bij Jef en Gaby, Snoy et d’Oppuerslaan 24. Daar kan je ook terecht voor de groepsdas.  Gedurende de eerste scoutsvergaderingen zal er steeds iemand klaar staan om ouders verder te helpen.

De andere delen van het uniform (broek, rok, hemd) en andere spullen die leden nodig hebben (bijvoorbeeld om op kamp te gaan), vind je in de Hopper Winkel: www.hopper.be/winkel

www.hopper.be
Hopper winkel Leuven
Diestsevest 92A
3000 Leuven
Tel.: (016) 23 55 25
Google maps

Openingsuren:
Dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 18u
Vrijdag en zaterdag van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u.

Kentekens

Het jaarkenteken dat ieder lid via de leiding krijgt, moet boven het rechter borstzakje op het hemd genaaid worden. Kapoenen die geen hemd hebben, naaien het op hun scoutsdas.

Jaarthema onbekend

Scoutshemd

Het scoutshemd is geen stripverhaal of prentjesboek, hiervoor heeft elk kenteken zijn eigen plaats gekregen. Dit maakt het ook gemakkelijk voor andere groepen om onmiddelijk al de informatie over ons te kunnen raadplegen. We verwachten dan ook dat iedereen zijn uniform in orde brengt.

Plaatsing van de kentekens op het uniform
Het uniform - scoutsengidsenvlaanderen.be/scouts-en-gidsenleden/praktisch/uniform

*lokalen

Beschrijving

Ons gebouw bestaat uit 7 lokalen, gescheiden sanitair met douches en een nieuw uitgeruste industriële keuken. De keuken is voorzien van o.a. borden, bekers, bestek, kookpotten, koelkast en diepvriezer. Het gebouw is geschikt voor groepen tot 50 personen. Rondom het gebouw ligt een groot grasplein en verhard plein (46 are) bruikbaar voor pleinspelen.

Ligging

De ligging is uitstekend, er zijn heel wat winkels vlakbij (Colruyt, Spar, GB, Okay) en de bakker levert ter plaatse. Leuven centrum ligt op 3.5 km en is goed te voet en met de bus te bereiken. Een groot speelbos (Bertembos) en een kampvuurput (Mollekensberg) zijn beide op ongeveer 2 km te vinden. Het recreatiedomein in Kessel-Lo heeft een openluchtzwembad en verschillende speeltuinen. Het gebouw is officieel erkend als jeugdverblijf door CJT (Type A).

Adres

Scouts en Gidsen
Gudrun & Elckerlyc
Snoy et d'Oppuerslaan 23
3020 Winksele
Google maps

  Onze lokalen worden enkel verhuurd aan groepen met leden tot 12 jaar in juli en augustus, niet tijdens weekend.*akabe

Sinds 2018 biedt Scouts Diependaal de kans aan jongeren met een fysieke of mentale beperking om zich uit te leven binnen de eigen akabewerking. Samen met hun enthousiaste leiding ravotten en ontdekken ze op hun eigen tempo met oog op hun mogelijkheden en persoonlijkheid.

De leden komen om de twee weken samen op zaterdag van twee tot vijf uur op onze scouts. Op kamp krijgen ze de kans om hun verzameling aan scoutservaringen verder aan te vullen.

Indien zowel de scouts als de jongere en diens ouders dit wensen, kan gewerkt worden aan een inclusieproject waarbij gestreefd wordt naar (deeltijds) deelnemen aan de activiteiten van een reguliere scoutstak.

De werking groeide uit tot een geheel van twee scoutstakken met een specifiek profiel. Beide groepen worden ondersteund door de gemotiveerde Werkgroep Akabe van ouders en (oud)leiding.

Akabe oranje

Akabe oranje

Akabe oranje bestaat uit leden die gedurende de activiteiten zowel fysiek ondersteund moeten worden als begeleid bij het begrijpen en uitvoeren van een spel of opdracht. De activiteiten zijn vergelijkbaar met deze van de jongere takken. Akabe oranje gaat mee op klein kamp.

Akabe blauw

Akabe blauw

Akabe blauw is onze akabegroep voor tieners. De (voorlopig) zes leden zijn zelfstandiger, maar hebben eveneens extra uitleg en begeleiding nodig bij de spelen. Voor hen is structuur en een rustige omgeving de belangrijkste meerwaarde van de werking. De activiteiten zijn vergelijkbaar met deze van de oudere takken. Akabe blauw probeert dit jaar mee te gaan op groot kamp.*LeidingGroepsploeg

Elise Craenen
Elise
Craenen

  0479485287
Quita Wauman
Quita
Wauman

  0487220413
Marta Pignoloni
Marta
Pignoloni

  0473819082

*VZW

Over de VZW

De VZW bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en van de oud-leiding, de groepsploeg en sympathisanten. Van in het prille begin van de scoutswerking in Diependaal werd een vzw opgericht om de groep te ondersteunen en het materiaal en de lokalen te beheren.

Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel daadwerkelijk bij te dragen tot de morele, lichamelijke en culturele ontwikkeling van de jeugd in het kader van Scouts en Gidsen Vlaanderen, onder meer door het inrichten en bevorderen van allerhande sociaal culturele activiteiten (artikel 3 §1 van de statuten).
Zij mag bovendien met dit doel goederen, zowel roerende als onroerende, in eigendom bezitten of er andere zakelijke rechten op uitoefenen. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht. De geldmiddelen en het vermogen van de vereniging bestaan uit bijdragen, legaten, schenkingen en alle inkomsten die voortvloeien uit de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Het vermogen en de baten zijn uitsluitend te gebruiken voor de verwezenlijking van dit maatschappelijk doel. (artikel 3 §2 van de statuten)

Verwezelijkingen

Op infrastructureel gebied werden de lokalen vanaf 1971 gebouwd in verschillende fasen. In de laatste fase 2008-2009 werd een nieuw lokaal voor de Kabouters gebouwd, werd het sanitair volledig vernieuwd, uitgebreid met douches en werd de keukenuitrusting aangepast. Bovendien werd bijzondere aandacht besteed aan de veiligheid, waarbij de oude gasconvectoren werden vervangen door een centrale verwarming, elektrische leidingen werden vernieuwd, rookmelders en noodverlichting geplaatst, en pictogrammen aangebracht.

In 2010 werden de bomen op het terrein geveld en in november 2010 werden 600 struiken en 20 bomen gepland. In 2011 werden op de verdieping enkele houten ramen vervangen en de centrale verwarming werd uitgebreid, waardoor de resterende gasconvectoren zijn verdwenen. In de nabije toekomst zal de voordeur en de deur van het kapoenenlokaal vervangen worden.

Op logistiek vlak wordt er geregeld voorzien in de aankoop van nieuw spel- en kamp-materiaal.

Tenslotte vertaalt de pedagogische ondersteuning zich in de begeleiding, vorming en ontwikkeling van de leiding.

Contact: vzw@gulyckers.be

vzw@gulyckers.be | Snoy et d’Oppuerslaan 24, 3020 Herent | Ondernemingsnummer: 448 683 990