*Nieuws

Kampen

Onder de vlag (bovenaan rechts) vind je alle info voor het komende scoutskamp!
We verwachten dat alle leden het hele kamp mee gaan. Uiteraard kunnen er uitzonderingen zijn voor medische redenen of familiale omstandigheden (bv. een sterfgeval). Gelieve hiervoor contact op te nemen met de werkgroep kampen 'kampen@gulyckers.be'. Andere (sport-)kampen of vakanties beschouwen we niet als een geldige reden voor het niet volledig deelnemen aan het scoutskamp.

Vragen of opmerkingen sturen naar kampen@gulyckers.be