*Inschrijven

Toekomstige leden

Fijn dat jullie geïnteresseerd zijn in onze scoutgroep. Om onze leden de beste omkadering te kunnen geven en om onze faciliteiten niet uit hun voegen te laten barsten hebben wij een numerus clausus voor leden vastgelegd per geboortejaar. Dit heeft uiteraard geen enkele impact op de bestaande leden.

Voor komend scoutsjaar houdt dit spijtig genoeg in dat we waarschijnlijk enkel nieuwe leden kunnen verwelkomen bij onze kapoenen.

Er zijn twee uitzonderingen. Indien u al kinderen hebt die lid zijn van onze groep kunnen hun broers en zussen nog steeds lid worden, ongeacht hun geboortejaar. En ook indien u recent in Diependaal bent komen wonen kunnen uw kinderen nog bij elk van onze takken aansluiten. Indien er meer geïnteresseerden zouden zijn dan plaatsen, gebruiken wij de volgende voorrangsregels:

  • Broer of zus reeds lid
  • Woonachtig in Diependaal
  • Kind van oud-leiding Diependaal
  • Volgorde van inschrijving

Indien u voldoet aan de voorrangsregels kan u een aanvraag kan u indienen via onderstaande link. Noteer bij de opmerkingen ook aan welke voorrangsregels u voldoet. Wanneer u dit formulier heeft ingevuld wordt dit naar onze administratieve verantwoordelijke gezonden en die uw inschrijving verder zal afhandelen.

Voldoet u niet aan de voorrangsregels kan u vanaf 1 september, wanneer wij een zicht hebben op de vrije plaatsen voor volgend scoutsjaar, ook een aanvraag indienen via onderstaande link en komt u terecht op een wachtlijst. Wij zullen u dan begin september laten weten of uw aanvraag aanvaard kan worden. Bij deze bevestiging volgt dan ook de verdere informatie over de betaling.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via .


Inschrijving aanvragen

Bestaande leden

Onze scoutsgroep kent een groot succes en we willen daarom voor volgend jaar de bestaande leden voorrang geven bij inschrijving. Om veilig deel te nemen aan de activiteiten en uw plaatsje te garanderen in het nieuwe scoutsjaar vragen wij u zo snel mogelijk, en zeker voor 15 augustus 2017, het lidgeld over te schrijven. Dat bedraagt dit jaar €46 en vanaf het derde kind binnen een gezin €42. Is er nog een jong broertje of zusje dat vanaf september ook naar de scouts wilt komen, schrijf hem/haar dan nu al in via de inschrijvingsmodule nieuwe leden en betaal ineens mee voor uw jongste kapoen. Het lidgeld kan u betalen op rekeningnummer BE66 0010 2631 2843 van "De Gulyckers". Zolang dit bedrag niet gestort is, is uw kind niet ingeschreven voor het volgend scoutsjaar. Vergeet zeker niet de voornaam en de naam van uw kind(eren) te vermelden in de mededeling!

  Laat ons ook weten op indien je kind volgend scoutsjaar niet meer zal komen. Zo geeft u een ander kind de kans om wel aan te sluiten. Wegens het succes van onze groep hanteren we namelijk een inschrijvingsstop voor de meeste takken.

We vragen aan alle leden om hun persoonlijke gegevens en medische fiche aan te vullen en na te kijken via de groepsadministratie. De uitleg hierover kan u hieronder vinden. Bij problemen of vragen over de inschrijvingen kan u steeds mailen naar . Indien u nog vragen heeft kan u altijd contact opnemen met de .

Wij danken u alvast voor het vertrouwen en hopen op een fijn scoutsjaar.


  Uitleg medische fiches


*Gudrun-Elckerlyc


Dé Scouts en Gidsen groep Gudrun-Elckerlyc, kortweg ‘de gulyckers’, uit Diependaal.


Lokalen