*Kampen

  Kampbrieven

 Klein kamp     Groot kamp

  Meeneemlijsten

 Klein kamp     Groot kamp

Klein kamp

Hopperdomein Merkenveld
Merkenveldweg 15
8210 Loppem
Google maps

Groot kamp

(enkel voor brieven)
Rue de l’esperance 17
5580 Briquemont (Rochefort)

Routebeschrijving voor de bezoekdag volgt nog.  Enkele afspraken

Medische fiches kunnen ingediend worden tot 21 juni, indien er daarna nog zaken te melden zijn kan dit via kampen@gulyckers.be.

(Het lidnummer kan je terugvinden op de lidkaart of opvragen via kampen@gulyckers.be)

We verwachten enkel bezoek tijdens de bezoekdag. Daarbuiten wordt dit niet toegestaan.

Er wordt verwacht dat leden een heel kamp meegaan, eventuele uitzonderingen kunnen toegestaan worden via kampen@gulyckers.be .

Op groot kamp wordt er geen shampoo meegenomen, de leiding voorziet genoeg ecologische shampoo voor iedereen. Zo dragen we zorg voor de natuur en hebben we geen overvloed aan kleine plastieken flesjes.

Snoep: om de dynamiek tussen de leden onderling niet te verstoren, vragen wij geen snoep mee te geven. Leiding controleert de eerste dag alle zakken en neemt al het snoepgoed af om het dan daarna te verdelen over iedereen. Concreet voor groot kamp houdt dit in dat we geen zakken eten (Nutella, cornflakes, frisdrank,.. ) verwachten, ook niet als bevoorrading bij bezoekdag. Geen zorgen, we verwennen onze leden op kamp genoeg!

GSM / Smartphone: op klein kamp is een gsm of smartphone meenemen/geven niet toegestaan. Dit zorgt voor verdeeldheid, heimwee en onnodige afleiding.

Brieven: Brieven krijgen van het thuisfront is heel leuk. Elk jaar merken we als leiding dat het contrast tussen leden die er elke dag enkelen krijgen en leden die nooit een brief krijgen groter wordt. We moedigen brieven sturen dus zeker aan maar vragen om hierin niet te overdrijven.

We zouden het enorm appreciëren moest u zich aan bovenstaande afspraken houden,
zo maken we de kampen voor iedereen nóg fijner!

Stevige linker,
De groepsploeg

 Afspraken