*Kampen

  Kampbrieven 2024

nog niet beschikbaar

  Meeneemlijsten


  We verwachten dat alle leden het hele kamp mee gaan. Uiteraard kunnen er uitzonderingen zijn voor medische redenen of familiale omstandigheden (bv. een sterfgeval). Gelieve hiervoor contact op te nemen met de werkgroep kampen 'kampen@gulyckers.be'. Andere (sport-)kampen of vakanties beschouwen we niet als een geldige reden voor het niet volledig deelnemen aan het scoutskamp.

Klein kamp

Akabe Oranje
16-19 juli 2024
Kapoenen
14-19 juli 2024
Kabouters/Welpen
13-19 juli 2024
Scoutsrally Neerpelt
Rallylaan 5
3910 Pelt
Google maps

Groot kamp

Akabe Blauw
21-26 juli 2024
Jonggidsen/Jongverkenners
16-26 juli 2024
Gidsen/Verkenners
13-26 juli 2024
Adres voor brieven:
Rue du Centre de Steinbach 13a
6670 Limerlé (Gouvy)
Google maps

Totemisatie is het krijgen van een totem tijdens de scoutsloopbaan en wordt gezien als een belangrijk moment binnen scouting.

Een scoutslid krijgt twee totems: een totem als jonggiver en een adjectief als giver. De totem is de naam van een dier dat dezelfde eigenschappen heeft als de drager van deze totem. Het adjectief is een eigenschap die aanvullend op de eigenschappen van de totem, er aan wordt toegevoegd. Bij de JIN wordt er vaak nog een kleurentotem gegeven.

Sinds 2019 krijgen in Scouts Diependaal de 2e jaars een totem. Zij worden op een scouteske manier individueel en in groep uitgedaagd op basis van hun persoonlijke eigenschappen. De totemisatie vindt plaats na bezoekdag.

scoutsengidsenvlaanderen.be/totems


  Enkele afspraken

Medische fiches kunnen ingediend worden tot 21 juni, indien er daarna nog zaken te melden zijn kan dit via kampen@gulyckers.be.

(Het lidnummer kan je terugvinden op de lidkaart of opvragen via kampen@gulyckers.be)

We verwachten enkel bezoek tijdens de bezoekdag. Daarbuiten wordt dit niet toegestaan.

Er wordt verwacht dat leden een heel kamp meegaan, eventuele uitzonderingen kunnen toegestaan worden via kampen@gulyckers.be .

Op groot kamp wordt er geen shampoo meegenomen, de leiding voorziet genoeg ecologische shampoo voor iedereen. Zo dragen we zorg voor de natuur en hebben we geen overvloed aan kleine plastieken flesjes.

Snoep: om de dynamiek tussen de leden onderling niet te verstoren, vragen wij geen snoep mee te geven. Leiding controleert de eerste dag alle zakken en neemt al het snoepgoed af om het dan daarna te verdelen over iedereen. Concreet voor groot kamp houdt dit in dat we geen zakken eten (Nutella, cornflakes, frisdrank,.. ) verwachten, ook niet als bevoorrading bij bezoekdag. Geen zorgen, we verwennen onze leden op kamp genoeg!

GSM / Smartphone: op klein kamp is een gsm of smartphone meenemen/geven niet toegestaan. Dit zorgt voor verdeeldheid, heimwee en onnodige afleiding.

Brieven: Brieven krijgen van het thuisfront is heel leuk. Elk jaar merken we als leiding dat het contrast tussen leden die er elke dag enkelen krijgen en leden die nooit een brief krijgen groter wordt. We moedigen brieven sturen dus zeker aan maar vragen om hierin niet te overdrijven.

We zouden het enorm appreciëren moest u zich aan bovenstaande afspraken houden,
zo maken we de kampen voor iedereen nóg fijner!

Stevige linker,
De groepsploeg

 Afspraken