*Nieuws  Inschrijvingen bestaande leden scoutsjaar ’22 – ‘23

Beste ouders en leden, Ook dit scoutsjaar was weer een heel bijzonder jaar. En dan staat het hoogtepunt, het scoutskamp, nog voor de deur! De voorbije dagen kreeg je het speciale kamp Gulyckske op papier in je bus, van voorpret gesproken! Intussen maken wij ons klaar voor het nieuwe scoutsjaar en hopen dat jullie er nu al zin in hebben. Op zaterdag 24 september 2022 beginnen we en kunnen jullie de nieuwe leidingsploeg leren kennen. Iedereen wordt om 14u00 verwacht voor de opening van het jaar. Voor de kapoenen, kabouters, welpen en Akabe …

  Nieuwe Akabelokalen!

Scouts Diependaal gaat uitbreiden! Na 3 jaar subsidies aanvragen, hebben we €250.000 aan subsidies en giften verzameld. Midden 2022 starten de werken voor de nieuwe Akabe lokalen!! #inclusievesamenleving #familiediependaal

  Kampen

Onder de vlag ( bovenaan rechts) vind je alle info voor het komende scoutskamp! We verwachten dat alle leden het hele kamp mee gaan. Uiteraard kunnen er uitzonderingen zijn voor medische redenen of familiale omstandigheden (bv. een sterfgeval). Gelieve hiervoor contact op te nemen met de werkgroep kampen 'kampen@gulyckers.be'. Andere (sport-)kampen of vakanties beschouwen we niet als een geldige reden voor het niet volledig deelnemen aan het scoutskamp. Vragen of opmerkingen sturen naar kampen@gulyckers.be