*Nieuws  Nieuwe Akabelokalen!

Scouts Diependaal gaat uitbreiden! Na 3 jaar subsidies aanvragen, hebben we €250.000 aan subsidies en giften verzameld. Midden 2022 starten de werken voor de nieuwe Akabe lokalen!! #inclusievesamenleving #familiediependaal

  Kampen

Onder de vlag ( bovenaan rechts) vind je alle info voor het komende scoutskamp! We verwachten dat alle leden het hele kamp mee gaan. Uiteraard kunnen er uitzonderingen zijn voor medische redenen of familiale omstandigheden (bv. een sterfgeval). Gelieve hiervoor contact op te nemen met de werkgroep kampen 'kampen@gulyckers.be'. Andere (sport-)kampen of vakanties beschouwen we niet als een geldige reden voor het niet volledig deelnemen aan het scoutskamp. Vragen of opmerkingen sturen naar kampen@gulyckers.be

  Akabe gaat uitbreiden!

Onze nieuwe lokalen komen eraan, wat goed nieuw is voor de Akabe die klaar is om uit te breiden! Met onze enthousiaste leidingsploeg willen we meer jongeren de kans geven op een fantastische zaterdagnamiddag! Akabe staat voor ‘anders kan best’ en is de werking voor kinderen en jongeren met een handicap binnen scouting. Zo zullen ook personen met een beperking kunnen deelnemen aan onze leuke …