Beste familie Diependaal,

onze leider Toon Wauters is momenteel 6 maanden als vrijwilliger in Benin om de leeromstandigheden in de Fidakel lagere school te helpen verbeteren.
Wil je met de feestdagen in het vooruitzicht nog een goed doel steunen waarvan je zeker bent van een rechtstreekse impact?

Twijfel dan niet: een bijdrage groot of klein, de kindjes zullen je dankbaar zijn!!

Fidakel lagere school

*Nieuws  Verkoop sjaaltjes & songboek

Beste ouders en leden Sjaaltjes en songboeken kunnen jullie bij het vertrek op kamp aan de bussen nog kopen. Zo kan iedereen toch nog 'in orde' op kamp vertrekken! Songboeken zullen aan halve prijs verkocht worden, is er immers een volledig vernieuwde editie op komst die vanaf volgend jaar verkocht zal worden. Een stevige linker de groepsploeg

  Kampen

Onder de vlag ( bovenaan rechts) vind je alle info voor het komende scoutskamp! We verwachten dat alle leden het hele kamp mee gaan. Uiteraard kunnen er uitzonderingen zijn voor medische redenen of familiale omstandigheden (bv. een sterfgeval). Gelieve hiervoor contact op te nemen met de werkgroep kampen 'kampen@gulyckers.be'. Andere (sport-)kampen of vakanties beschouwen we niet als een geldige reden voor het niet volledig deelnemen aan het scoutskamp. Vragen of opmerkingen sturen naar kampen@gulyckers.be

  Wij breiden uit!

Sinds september is de scouts van Diependaal gestart met een Akabe-tak. Akabe staat voor ‘anders kan best’ en is de werking voor kinderen en jongeren met een handicap binnen scouting. Zo kunnen ook personen met een beperking kunnen deelnemen aan de leuke scoutsnamiddagen.

 Wil u bijdragen aan deze werking? Stuur dan zeker een mailtje naar akabe@gulyckers.be