*Nieuws 2018-2019

  Verkoop sjaaltjes & songboek

Beste ouders en leden Sjaaltjes en songboeken kunnen jullie bij het vertrek op kamp aan de bussen nog kopen. Zo kan iedereen toch nog 'in orde' op kamp vertrekken! Songboeken zullen aan halve prijs verkocht worden, is er immers een volledig vernieuwde editie op komst die vanaf volgend jaar verkocht zal worden. Een stevige linker de groepsploeg

  Fakkeltocht earth hour

Zaterdag 30 maart organiseren de jonggivers van Diependaal een fakkeltocht. Tijdens earth hour maken we een mooie wandeling in de velden van Diependaal en achteraf wordt er een lekker hapje en drankje aangeboden. U bent welkom vanaf 19:15 aan de lokalen in Diependaal. De tocht begint om 20 u en we zijn …

  Kampen

Onder de vlag ( bovenaan rechts) vind je alle info voor het komende scoutskamp! We verwachten dat alle leden het hele kamp mee gaan. Uiteraard kunnen er uitzonderingen zijn voor medische redenen of familiale omstandigheden (bv. een sterfgeval). Gelieve hiervoor contact op te nemen met de werkgroep kampen 'kampen@gulyckers.be'. Andere (sport-)kampen of vakanties beschouwen we niet als een geldige reden voor het niet volledig deelnemen aan het scoutskamp. Vragen …

  Weekenddata

kapoenen: 8-10 maart kabouters: 26-28 april welpen: 26-28 april jogi’s: 8-10 maart jv’s: 15-17 maart gidsen 8-10 maart verkenners 26-28 april JIN: jinleefweek 24 februari- 1 maart AKABE: 30-31 maart

  Kerstboomverkoop 8/12 JIN2001

Liefste scoutsvrienden Hieronder kan u aanduiden welke kerstboom u graag wilt bestellen en dan zorgen wij dat deze klaarstaat na de vergadering (vanaf 17u). • De Nordmann-sparren zijn vaak de meest gevraagde kerstbomen omdat ze hun naalden niet verliezen. • Deze bomen worden in tegenstelling …

  Wij breiden uit!

Sinds september is de scouts van Diependaal gestart met een Akabe-tak. Akabe staat voor ‘anders kan best’ en is de werking voor kinderen en jongeren met een handicap binnen scouting. Zo kunnen ook personen met een beperking kunnen deelnemen aan de leuke scoutsnamiddagen.

 Wil u bijdragen …

  Inschrijvingen nieuwe leden 2018-2019

Beste ouders Beste toekomstige leden Fijn dat jullie geïnteresseerd zijn in onze scoutgroep. Om onze leden de beste omkadering te kunnen geven en om onze faciliteiten niet uit hun voegen te laten barsten hebben wij een numerus clausus voor leden vastgelegd per geboortejaar. Dit heeft uiteraard geen enkele impact op de bestaande leden. Indien u al kinderen hebt die lid zijn van onze groep kunnen hun broers en zussen steeds lid worden, ongeacht …

  Inschrijvingen bestaande leden scoutsjaar 2018-2019

Beste ouders en leden, Intussen maken wij ons klaar voor het nieuwe scoutsjaar en hopen dat jullie er nu al zin in hebben. Op zaterdag 22 september 2018 beginnen we en kunnen jullie de nieuwe leidingsploeg leren kennen. Iedereen wordt om 14u00 verwacht voor de opening van het jaar. Voor de kleine takken (kapoenen, kabouters en welpen) eindigt de vergadering om 17u00, de grote takken eindigen om 17u30. Onze scoutsgroep kent een groot succes en …